10 Moduri Prin Care Putem Sӑ Reducem Utilizarea Plasticului

Utilizarea plasticului a devenit o problemӑ pentru ȋntreaga planetӑ. Este bine sӑ gӑsim diverse variante de a ȋnlatura efectele negative pe care le are plasticul ȋn mediul ȋnconjurator. Apele, pӑmȃntul și oamenii suferӑ din cauza poluӑrii ȋn exces. Așadar, este important sӑ facem mici pași spre o lume mai curatӑ și mai lipsitӑ de plastic. Una dintre metodele care pot sӑ fie introduse ȋn ritualul zilnic de cumpӑrӑturi, este folosirea alternativei sacoșei clasice. O sacosӑ maieu biodegradabilӑ este o variantӑ perfectӑ pentru a ajuta mediul. Neo Pack oferӑ variante de pungi biodegradabile și compostabile. Iatӑ mai jos cȃteva opțiuni pentru a reduce utilizarea generalӑ a plasticului:

Sursa: Pixabay.com

1. Evitӑ cumpӑrarea produselor care vin ambalate ȋn plastic

Ȋn primul rȃnd ceea ce poți face este sӑ cauți produsele care nu sunt extrem de ȋmpachetate ȋn plastic. Așadar, alege opțiunile de mȃncare, obiecte electronice sau electrocasnice, care sӑ aibӑ cȃt mai puțin plastic. Apoi, cumpӑrӑ ceea ce este din sticlӑ sau ȋmpachetat ȋn sticlӑ. Poți sӑ mergi la magazin unde se poate veni cu propriul suport pentru mȃncare. Astfel cӑ poți sӑ cumperi produse vӑrsate, care se cȃntӑresc la gramaj.

2. Folosește pungi din material textil, reutilizabile sau biodegradabile și compostabile

Pungile de plastic sunt dӑunӑtoare pentru mediul ȋn care trăim și pentru animalele care pot sa fie rӑnite de asemenea obiecte. De aceea se pot folosi pungi din material textil, care sunt luate de acasӑ ȋnainte de a merge la cumpӑrӑturi. Pungile biodegradabile și compostabile sunt de asemenea o variantӑ pentru a pӑstra mediul curat. Ele au o duratӑ de viațӑ redusă și sunt integrate ȋn naturӑ foarte ușor. Materialele din care sunt construite sunt naturale și nu dӑuneazӑ, avȃnd la vazӑ amidon de porumb. Neo Pack oferӑ asemenea variante de pungi biodegradabile și compostabile.

3. Renunțӑ la sticlele de unicӑ folosințӑ. Folosește ȋn schimb recipientele din sticlă

Sticlele de plastic sunt printre primele care se gӑsesc pe malul apelor, pe plaje sau ȋn oceane. Așadar, este important sӑ reducem numӑrul acestora. Poți sӑ utilizezi un recipient pentru apӑ din sticlӑ, care sӑ protejeze mediul.

4. Cȃnd cumperi cafea, poți sӑ vii cu propria ta canӑ, pentru a nu mai folosi paharele de unicӑ folosințӑ din plastic

Se folosesc foarte multe pahare de plastic in cafenele si alte locuri asemӑnӑtoare. Poți aduce propria ta canӑ și sӑ eviți astfel aruncarea celei de plastic.

5. Poți sӑ refuzi paiul la orice bauturӑ

Cȃnd ești la restaurant sau bar, poți sa anunți persoana care te servește cӑ preferi sӑ nu ȋți aducӑ pai. Existӑ și paie care sunt reutilizabile si pe care le poți aduce de acasӑ cu tine.

6. Poți sӑ te ȋmbraci cu haine din materiale naturale, cu fibre non sintetice

Atunci cȃnd porți sau speli hainele de plastic, se destramӑ ȋn mici pӑrticele de plastic care ajung ȋn ceane și mӑri. Ele ȋmpiedicӑ viatӑ marinӑ sӑ funcționeze armonios și polueaza. Așa cӑ poți sӑ ȋmbraci haine realizate din materiale naturale, precum bumbacul.

7. Evitӑ sӑ folosești tacȃmurile de unică folosințӑ din plastic. Poți sӑ utilizezi tacȃmuri din materiale compostabile

Dacӑ ești ȋntr-o situație ȋn care este necesar sӑ folosești ustensile de mȃncat de unicӑ folsințӑ, atunci poți opta pentru cele care sunt biodegradabile si compostabile. Dacӑ poți, atunci folosește tacȃmurile clasice, care se pot spala la finalul mesei.

8. Nu arunca pur si simplu electronicele pe care nu le mai folosești

Existӑ posibilitӑți multiple de a recicla electronicele pe care nu le mai utilizezi. Poți sӑ le duci la un centru de reciclare sau le poți desface ȋn pӑrți mai mici si dӑrui altor persoane care au nevoie de ele.

9. Vino cu un suport pentru mȃncare atunci cȃnd te duci la un restaurant și știi cӑ o sӑ ai mӑncare pe care o aduci acasӑ

La restaurant poți sa aduci cu tine o caserolӑ pe care o reutilizezi pentru a nu primi mȃncarea ȋn recipiente de plastic pe care le arunci.

10. Refolosește ceea ce ai deja ȋn casӑ ȋn mai multe feluri

Un borcan poate sӑ fie folosit și pe post de vazӑ. Orice obiect poate avea mai mult de o direcție de utilizare. Alege sӑ nu mai cumperi obiecte noi dacӑ poți sӑ le folosești pe cele existente.

Lasă un comentariu...

*